tisdag 8 oktober 2013

Fem matchers avstängning för Hedman efter tacklingen på AIK-talangen

Lite sent ute med den här … jag vet. Men för er som inte hann grotta ner i ämnet i går, måndag så har alltså Anton Hedman stängts av för sin tackling på Fredric Anderberg i fredags.

Hedman fick fem matchers avstängning varav två omvandlades till böter på totalt 16 000 kronor.


Disciplinnämnden motiverar sitt beslut så här:

Av anmälan framgår att Anton Hedman, i mitten av tredje perioden tacklade en motspelare med kraften i tacklingen riktad mot huvudet. Motspelaren tvingades utgå och återkom inte till matchen.

Anton Hedman har anfört i huvudsak följande. Tacklingen ägde rum i nord-sydlig riktning och hans syfte var att leverera en ärlig och hård tackling för att flytta på motspelaren och därigenom ta pucken. Vidare höll han armarna lågt och lyfte inte från isen i tacklingsögonblicket. Motspelaren hade fri sikt och borde varit bättre förberedd på tacklingen.
Nämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan.

Tacklingen utdelades på ett sådant sätt att Anton Hedmans axel träffade motspelarens huvud. Nämnden finner därför att Anton Hedman har gjort sig skyldig till en otillåten tackling mot huvudet. Denna typ av händelser ska regelmässigt innebära en avstängning.

När det gäller avstängningens längd beaktar nämnden att Anton Hedman kom in utifrån i en redan etablerad situation vid sargen. Detta gjorde att motspelaren inte hade sin uppmärksamhet riktad åt hans håll och därför var oförberedd på tacklingen.

Vidare utdelades tacklingen i en med hänsyn till sammanhanget relativt hög fart och slutligen kan motspelaren inte anses vara puckförare i den aktuella situationen. När Anton Hedman väljer att fullfölja tacklingen på det sätt som sker utsätter han motspelaren för skaderisk. Tacklingen är enligt nämndens uppfattning därför respektlös.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till praxis finner nämnden att avstängningens längd bör motsvara fem matcher, inklusive den automatiska avstängning match som följer vid ett match penalty. Två av dessa matcher omvandlas i enlighet med stadgad praxis till böter.


                            

Inga kommentarer: